Casus Wunae: Projectdefinitie

 

Terug – Projectdefinitie Wunae – Theorie – Toepassing – Kennistoets

Casus Wunae: projectdefinitie

In dit deel van de casus wordt zichtbaar hoe belanghebbenden tot een helder ontwerp- en uitvoeringsplan voor het project komen. Bewust is gekozen voor een werkmethode die gericht is op het betrekken van mensen bij het tot stand brengen van het ontwerp.

Theorie Casus Wunae: projectdefinitie

In dit deel van de casus wordt duidelijk gemaakt:

 • wat community-planning is;
 • hoe het ontwerp voor een project wordt gerealiseerd;
 • dat dit ontwerp de basis is voor de begroting en de planning;
 • dat het ontwerp, de begroting en de planning de basisbouwstenen vormen voor het projectplan.

Toepassing Casus Wunae: projectdefinitie

Opdracht pdW.1 Een beeld van jouw project

Theorieboek: Casus Wunae: Projectdefinitie

Verwerkingsvorm: Concretiseren wat je gaat maken/hebt gemaakt.

Auteur: Roel Riepma

 1. Neem een opdracht mee die je hebt uitgevoerd voor school of voor je stage.
 2. Geef deze opdracht een concrete naam: wat realiseer je uiteindelijk?
  1. Welke concrete eisen zijn aan dit product gesteld?
  2. Op welke baten is dit product gericht?
  3. In welke wensen van belanghebbenden voorziet dit product?
 3. Deel dit ‘wat’ op in de verschillende deelresultaten die je hebt gerealiseerd om tot dat ‘wat’ te komen. Splits vervolgens ook deze deelresultaten weer uit in concrete tussenresultaten.
 4. Ga nu per tussenresultaat na:
  1. hoeveel tijd je aan deze tussenresultaten hebt besteed;
  2. wie betrokken zijn geweest om iedere tussenresultaat te kunnen realiseren;
  3. welke kwaliteitscriteria van te voren zijn gedefinieerd;
  4. welke risico’s je voorzag;
  5. welke investeringen in tijd en geld nodig zijn geweest;
  6. op welke manier je dit werk gemanaged hebt.
 5. Welke betekenis ontleen je voor vervolgopdrachten aan bovenstaande vragen? Welke persoonlijke keuzen vloeien daaruit voort voor vervolgopdrachten?
 6. Hoe kun je voor jezelf een goed beeld krijgen van deel- en tussenresultaten, indien deze voorafgaand aan het project voor jou nog niet volkomen duidelijk zijn?
 7. Welke aanpak kies je indien ook de opdrachtgever deze deel- en tussenresultaten nog niet helder voor ogen heeft?