A. Strategisch & duurzaam leiderschap

 

Terug – Strategisch & duurzaam leiderschap – Theorie – Toepassing – Kennistoets

A  Strategisch en duurzaam leiderschap

Strategisch en duurzaam leiderschap is als achtergrond van belang voor projectmanagers, omdat inzicht nodig is dat projecten nooit los staan van het grotere geheel waarbinnen ze worden uitgevoerd. Projectmanagers die hun resultaatgerichtheid zorgvuldig weten in te bedden in dit grotere geheel zijn goede waarnemers en voelen aan welke waarde en betekenis het projectresultaat toevoegt aan de staande organisatie en de maatschappij. Ze weten hier ook woorden aan te geven, waardoor weerstanden doorbroken worden.

Theorie Strategisch en duurzaam leiderschap

In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan:

 • Het INK model als concept voor het verkrijgen van een totaalbeeld van de staande organisatie en haar omgeving;
 • Vormen van weerstand en strategieën om weerstand te doorbreken;
 • Leiderschap versus Management;
 • Waarnemen, zijn en realiseren.

Toepassing theorie Strategisch en duurzaam leiderschap

Opdracht A.1 Integrale waarnemingsmodellen toepassen bij het kijken naar organisaties

Zie opdracht 2.1 voor het verwerven van inzicht in de kernelementen waaraan een staande organisatie aandacht moet geven.

Opdracht A.2 Hoe leiders hun verhaal opbouwen

Theorieboek: Paragraaf A.2, Paragraaf A.3, Paragraaf A.4.

Verwerkingsvorm: Onderwijsleergesprek over de inhoud van toespraken van grote leiders.

Auteur: Roel Riepma

 1. Bekijk de twee filmpjes waarvoor je hieronder de link kunt vinden  en voer een dialoog over de onderstaande vragen:
  1. Op welke waarnemingen baseren deze leiders hun verhaal?
  2. Welke huidige situatie stellen ze aan de orde?
  3. Welke visie drukken ze uit in hun taal?
  4. Welke waarden staan centraal in hun betoog?
  5. Wat is  hun toekomstbeeld en waarom is dat beeld voor hen belangrijk?
  6. Welke boodschap hebben ze voor mensen?
  7. Welke symbolen gebruiken ze om hun boodschap kracht bij te zetten?
  8. Als je meebeweegt in deze visionaire verhalen, welke projecten kunnen daarvan dan het gevolg zijn?
  9. Als je hun visionaire verhalen plaatst in de tijd, welke weerstanden kunnen daar dan uit ontstaan?

Martin Luther King

Nelson Mandela

Marianne Williamson – Our deepest fear

Opdracht A.3 Persoonlijk leiderschap

Theorieboek: Paragraaf A.2, Paragraaf A.3, Paragraaf A.4, Paragraaf 14.2.

Verwerkingsvorm: Mini-presentaties

Auteur: Roel Riepma

 1. Leiders zijn goed in staat om te gaan met weerstanden. Eén van de kernaspecten daarbij is een heldere communicatie, waarin de eigen boodschap gekoppeld wordt aan dat wat in de omgeving gezien wordt en aan wezenlijke verandering nodig heeft. Hun verhaal en beïnvloeding is gebaseerd op een heldere visie. In deze oefening ga je de structuur van de communicatie die leiderschap weerspiegelt oefenen aan de hand van eigen ervaringen.
  1. Schrijf voor jezelf een situatie op, waarin je graag verandering wilt/wilde zien. Een situatie waarin jij “handelingsverlegenheid” ervoer, die je graag wilde doorbreken.
  2. Ga in de situatie staan van deze handelingsverlegenheid (je hebt dus nog niets opgelost) en formuleer vanuit die situatie gedachten, gevoelens, gedachte gevolgen en gepresenteerd gedrag.
  3. Ga opnieuw in de situatie staan en formuleer nu eerst “je liefste wens” of “jouw geluk” in deze situatie. Welke gedachten, gevoelens en gevolgen brengt deze nieuwe situatie met zich mee? Schrijf deze op. Wat is je gedrag als je vanuit deze liefste wens acteert?
  4. Formuleer nu een heldere boodschap die past bij dit nieuwe verhaal. Besteed aandacht aan:
   • dat wat speelde en dat wat jij zag
   • jouw liefste wens, dat wat mogelijk is
   • jouw gedachten en gevoelens bij deze liefste wens
   • de onderliggende waarden
   • de gevolgen van het volgen van deze liefste wens
   • Het tegemoetkomen aan mogelijke weestanden
   • de waarde en betekenis van deze liefste wens voor anderen
   • het handelen dat nodig is om deze liefste wens binnen handbereik te krijgen
   • jouw concreet appel op anderen
  5. Presenteer deze boodschap aan de groep.
 2. Luister naar de feedback, verzamel de aandachtspunten voor het versterken van je eigen verhaal en geef deze terug aan de groep.

Kennistoets Strategisch en duurzaam leiderschap

 1. Wat is de betekenis van het begrip strategisch handelen? Leg dit uit met een voorbeeld.
 2. Wat zijn de negen elementen van het INK-model? Geef met een voorbeeld aan hoe een verandering in één van de elementen invloed heeft op de andere acht elementen
 3. Wat zijn  weerstanden en welke vormen ken je?
 4. Wat doet een leider vanuit zichzelf om deze weerstanden te doorbreken? Welke elementen zijn belangrijk bij het meenemen van de ander?
 5. Wat is het verschil tussen leiderschap en management?
 6. Wat is de kern van de ‘fases’ seeing, being and realizing? In welke van deze fasen worden de keuzen gemaakt die echt bij je passen? Welke rol speelt intuïtie daarbij?