22. Programmamanagement en veranderkunde

 

Terug –  Programmamanagement en veranderkunde – Theorie – Toepassing – Kennistoets

22  Programmamanagement en veranderkunde

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een project op een succesvolle wijze kan worden beheerst binnen een programma. Ook wordt aandacht gegeven aan diverse theorieën uit de veranderkunde en het interveniëren conform het kleurenschema van de Caluwé.

Theorie Programmamanagement en veranderkunde

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verschil tussen een project en een programma;
 • Programmacyclus en programmaorganisatie;
 • Aangrijpingspunten bij veranderingen;
 • Stappen in het veranderingsproces;
 • Omgaan met weerstanden;
 • Doorvoeren van veranderingen.

Toepassing Programmamanagement en veranderkunde

Projecten worden uitgevoerd om veranderingen te ondersteunen. Vaak staan projecten op zichzelf. Vaak ook zijn projecten een onderdeel van een groter geheel. Strategische veranderingen worden meestal gemanaged als een programma. Het is belangrijk te weten hoe projecten bijdragen aan dergelijke veranderingen en hoe dergelijke veranderingen impact hebben op het managen van het project. Tevens is het van belang te weten hoe veranderingen het beste in een organisatie kunnen worden doorgevoerd. Ook dit is van belang bij het managen van projecten.

Opdracht 22.1 Aangrijpingspunten bij veranderingen

Theorieboek: paragraaf 22.7.

Verwerkingsvorm: Groepswerk + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

Je bent de projectmanager van het in Opdracht 8.1 beschreven project LOGISTIC, de ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem voor de logistieke dienst en aanpassing van de logistieke systemen bij het bedrijf Xania.

Een van de voordelen van het nieuwe logistieke systeem is, dat dit systeem nu direct kan worden gekoppeld aan de andere systemen van Xania. Door koppeling van het logistieke systeem aan het verkoopsysteem kan voortaan Verkoop direct zien welke goederen op voorraad zijn, wanneer nieuwe leveringen worden verwacht en wanneer de verschillende goederen zullen worden uitgeleverd. Het nieuwe systeem maakt ook een meer centrale aansturing mogelijk. Het eigenlijke werk kan daarom met minder geschoold personeel worden uitgevoerd. De organisatie kan zich hiermee ook meer richten op de kortcyclische goederenafhandeling. Voor de ouderen onder het personeel is dat wel lastig. Het gemoedelijke en eigen baas zijn, zoals dat in de oude situatie het geval is, gaat er wel een beetje af.

 • Beschrijf op basis van het model van Weggeman wat het effect van de nieuwe magazijnapplicatie is op de organisatie.

Opdracht 22.2 Management van verandering

Theorieboek: paragraaf 22.7.

Verwerkingsvorm: Groepswerk + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

 1. Neem een bekend project en ga na wat de effecten zijn van het project op de organisatie. Maak daarbij gebruik van het model van Weggeman.
 2. Welke elementen uit het model van Weggeman bleven onderbelicht? Had dat ook gevolgen voor de uitvoering van je project?
 3. Ga tevens na welke interventies zijn toegepast bij het doorvoeren van de veranderingen. Maak daarbij gebruik van het kleurenmodel van Caluwé.
 4. Welke kleuren overheersten in het project? Zou je nu dezelfde interventies weer toepassen of zou je andere kleuren meer benadrukken?

Kennistoets Programmamanagement en veranderkunde

 1. Wat is een programma?
 2. Wat zijn de verschillen tussen een project en een programma?
 3. Beschrijf kernachtig de verantwoordelijkheden van respectievelijk de programmaopdrachtgever, de programmamanager, de verandermager en de projectmanager.
 4. Uit welke onderdelen bestaat batenmanagement? Geef bij ieder onderdeel een korte toelichting.
 5. Beschrijf kernachtig de programmalevenscyclus.
 6. Welke aangrijpingspunten voor verandering beschrijft Weggeman?
 7. Wat zijn volgens Kotter de stappen in een veranderproces?
 8. Beschrijf de succesfactoren voor het effectief omgaan met weerstanden.
 9. Wat betekent het begrip verandercapaciteit?
 10. Beschrijf kernachtig de verschillende interventies die je volgens de Caluwé kunt toepassen bij het doorvoeren van veranderingen. Geef per interventie/kleur een voorbeeld.