23. P3M-implementatie

 

Terug – P3M -implementatie – Theorie – Toepassing – Kennistoets

22. P3M-implementatie

Dit hoofdstuk beschrijft hoe projectmanagement, programmamanagement en portfoliomanagement in een organisatie doorgevoerd kunnen worden.

Theorie P3M-implementatie

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De basisprocessen van een P3M-organisatie en een projectenorganisatie;
 • De invloed van de invoering van P3M op de staande organisatie;
 • De voor- en nadelen van een P3M-organisatie;
 • Aspecten die van belang zijn bij de invoering van een P3M-organisatie;
 • Veel voorkomende weerstanden bij de invoering van een P3M-organisatie;
 • De verschillende volwassenheidsniveaus van een P3M-organisatie.

Toepassing P3M-organisatie

Steeds vaker worden veranderingen projectmatig uitgevoerd. Om het projectmatig werken te professionaliseren zijn diverse structurele elementen nodig, zoals templates voor de inrichting van projecten, een projectenbureau, ondersteunende instrumenten, nieuwe functiebeschrijvingen. Het bewust doorvoeren van projectmatig werken heeft derhalve een behoorlijke impact op de staande organisatie.

Opdracht 23.1 Adviseren over P3M implementaties

Theorieboek: paragraaf 23.2.

Verwerkingsvorm: Individuele opdracht.

Auteur: Roel Riepma

Schrijf een advies aan de studierichtingsleider van je eigen opleiding of aan de directeur van een organisatie die je van binnenuit kent over de doorvoering van projectmatig werken in hun organisatie. Besteed aandacht aan:

 • de manier waarop programma’s en projecten geselecteerd worden;
 • de manier waarop programma’s en projecten kunnen worden beheerd vanuit een gestructureerd opgebouwde portfolio;
 • de manier waarop programma’s en projecten geïnitieerd kunnen worden;
 • de manier waarop projecten in uitvoering gemanaged kunnen worden, inclusief aandacht voor capaciteitstoewijzing en projectbeheersing;
 • de manier waarop de projectoplevering georganiseerd kan worden;
 • de manier waarop de organisatie inzichtelijk kan maken wat de baten van uitgevoerde projecten zijn;
 • de manier waarop de organisatie kennismanagement, competentiemanagement en kwaliteitsmanagement kan organiseren.

Kennistoets P3M-implementatie

 1. Wat zijn de basisprocessen van een permanente veranderorganisatie in staande organisaties? Geef een korte omschrijving van ieder proces.
 2. Wat zijn de basisprocessen van staande organisaties die zich primair richten op de levering van projectresultaten (projectenorganisaties)?
 3. Wat verandert er in een staande organisatie, indien deze besluit zich om te vormen naar een P3M-organisatie? Welke voordelen brengt dat met zich mee? Welke nadelen kleven eraan?
 4. Wat zijn de belangrijkste stappen bij de invoering van een P3M-organisatie? Welke weerstanden kunnen tijdens die stappen ontstaan?
 5. Wat zijn de vijf niveaus van volwassenheid van P3M-organisaties?