20. Afsluiting van projecten

 

Terug –  Afsluiting van projecten – Theorie – Toepassing – Kennistoets

20. Afsluiting van projecten

Dit hoofdstuk beschrijft hoe een project beheerst kan worden afgesloten en de resultaten kunnen worden overgedragen aan de klant.

Theorie Afsluiting van projecten

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Oplevering van het projectresultaat
 • Afsluiting van het project
 • Projecteindrapport en leerpuntenrapport

Toepassing Afsluiting van projecten

Afsluiting van projecten omvat zowel het opleveren en overdragen van het projectresultaat aan de opdrachtgever/klant als het eigenlijke afsluiten van het project zelf. Opleveren van het projectresultaat gebeurt normaliter op het eind van het project. Toch komt het steeds meer voor dat het projectresultaat gefaseerd wordt opgeleverd. Ook leerpunten kunnen tijdens het project al worden overgedragen aan de staande organisatie.

Opdracht 19.1 Projecteindrapport en Projectleerpuntenrapport

Theorieboek: paragraaf 20.3

Verwerkingsvorm Groepswerk + bespreking in de klas

Auteur: Bert Hedeman

 1. Stel een projecteindrapport en een leerpuntenrapport op van een van de meest recent uitgevoerde projecten op school of op stage.
 2. Heb jij op basis van dit leerpuntenrapport nu al dingen anders gedaan dan dat je eerder deed? Zo nee, had je volgens dit rapport bepaalde zaken anders “moeten” doen? Wat zijn mogelijke redenen dat je genoemde leerpunten niet hebt verankerd in je dagelijks handelen?

Kennistoets Afsluiting van projecten

 1. Geef een definitie en korte toelichting bij de begrippen:
  1. Verklaring van acceptatie
  2. Restpuntenlijst
  3. Juridische overdracht van het projectresultaat
  4. Fysieke overdracht van het projectresultaat
  5. Revisiedocument
  6. Overdrachtsdocument
  7. Inbedrijfsstelling
 2. Waarom is het verstandig om de realisatiefase van het projectresultaat en de gebruiksfase van het projectresultaat duidelijk van elkaar te splitsen?
 3. Wat is de meeste geëigende weg indien delen van het projectresultaat vervroegd in gebruik worden genomen?
 4. Waarvoor dient een tweede oplevering?
 5. Wat is een verborgen gebrek en wie draagt de verantwoordelijkheid om deze te herstellen?
 6. Waarom is een garantie regelmatig een inperking op de rechten van de klant?
 7. Wat houdt het conformiteitsprincipe in? Hoe wordt dat in de meeste andere landen van de wereld geregeld?
 8. Uit welke stappen bestaat het afbouwen van een project? Licht iedere stap kort toe.