18. Configuratiemanagement en wijzigingsbeheer

 

Terug –  Configuratie-management en wijzigingsbeheer – Theorie – Toepassing – Kennistoets

18  Configuratiemanagement en wijzigingsbeheer

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de configuratie-items in een project moeten worden gemanaged.

Theorie Configuratiemanagement en wijzigingsbeheer

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Configuratiemanagement;
 • Wijzigingsbeheer en issuemanagement.

Toepassing Configuratiemanagement en wijzigingsbeheer

De (creatie van de) op te leveren producten moet worden beheerst. Men moet altijd weten: wat is de status van het product in wording; wat is de laatste versie; welke is goedgekeurd? Welke wijzigingen zijn doorgevoerd en wie heeft deze ingebracht? Welke producten moeten mogelijk nog meer worden aangepast als het voorliggende product wordt gewijzigd, etc., etc.

Voor een goed configuratiemanagement is het tevens noodzakelijk dat de wijzigingsprocedure beheerst verloopt. Wijzigingsbeheer is dan ook een onderdeel van configuratiemanagement.

Opdracht 18.1 Configuratiemanagement

Theorieboek: paragraaf 18.2.

Verwerkingsvorm: Individueel + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

Over een project voor het ontwerp en implementeren van een nieuw ICT-systeem bij een bedrijf is het volgende bekend:

 • Bij de verbouwing van de verwerkingstations worden verschillende versies van dezelfde tekeningen gebruikt.
 • Er is een nieuwe database met klantgegevens beschikbaar, maar het is niet duidelijk wat er mis was met de vorige versie.
 • De laatst goedgekeurde versie van de screen lay-out is overschreven. Er is blijkbaar geen origineel bewaard.
 • Het is onduidelijk welke modules van het magazijnsysteem reeds zijn aangepast en welke nog niet.
 • De directeur Verkoop heeft erover geklaagd dat de magazijnoverzichten zijn aangepast,  maar dat er niet is gedacht aan de impact hiervan op de database van afdeling Verkoop.
 1. Welke items uit voorgaande tekst classificeer jij als configuratie-item?
 2. Tijdens de uitvoering van het project zijn er veel klachten dat het project niet beheerst verloopt. Hoe zou configuratiemanagement een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van dit project?
 3. Is de overschrijving van de laatst goedgekeurde screen layout een issue of een risico? Wat is het verschil? Welke risicomaatregelen hadden getroffen kunnen worden om dit issue te voorkomen?
 4. Leg in eigen woorden uit wat de relatie is tussen configuratiebeheer en wijzigingsmanagement.

Kennistoets Configuratiemanagement en wijzigingsbeheer

 1. Wat zijn de doelstellingen van configuratiemanagement?
 2. Wat zijn de basisfuncties van configuratiemanagement?
 3. Wat is een configuratiebaseline?
 4. Welke elementen worden uitgewerkt in een configuratiemanagementplan?
 5. Waaruit bestaat een configuratie-item-record en wat omvat deze meer dan alleen de productbeschrijving? Geef ook een voorbeeld.
 6. Waar houdt issuemanagement zich mee bezig?
 7. Op welke manier komen wijzigingsverzoeken tot stand en via welke procedure kunnen ze worden afgehandeld?
 8. Wie is bevoegd om wijzigingsverzoeken goed te keuren? Waarom de projectmanager niet?
 9. Wat is een afwijking van specificatie?
 10. Wat is het belang van het bijhouden van een issueregister?
 11. Wat is de relatie tussen informatiebeheer en configuratiemanagement?