Casus Wunae: Projectuitvoering

 

Terug – Projectuitvoering Wunae – Theorie – Toepassing – Kennistoets

Casus Wunae: Projectuitvoering

In dit deel van de casus wordt zichtbaar hoe een uitvoerend projectmanager van de woningbouwvereniging zijn werk verricht. Duidelijk wordt hoe belangrijk een vroegtijdige overdracht vanuit de definitiefase naar de uitvoeringsfase is. Tijdens de uitvoering is communicatie met de uitvoerende partijen cruciaal. De projectmanager moet er zijn en continu aandacht hebben voor de vragen die leven, zonder dat dit automatisch impliceert dat hij deze vragen zelf moet oplossen.

Theorie Casus Wunae: Projectuitvoering

In dit deel van de casus wordt duidelijk gemaakt:

 • dat het proces even belangrijk is als de inhoud;
 • dat verantwoordelijkheid heel goed belegd kan worden bij de uitvoerende mensen en dat de check of de inhoud goed begrepen is nagenoeg altijd uitgevoerd kan worden door het stellen van goede open vragen;
 • dat complimenten echt en hartelijk moeten zijn en moeten gaan over zaken die reëel plaatsvinden;
 • dat het betrekken van mensen bij vragen die spelen, leidt tot draagvlak. Het is belangrijk deze bijeenkomsten goed voor te bereiden;
 • dat issues direct opgepakt en afgehandeld moeten worden;
 • dat uitvoerende projectmanagers geen zorgen moeten hebben over de ondersteuning. Door de ondersteuning vanaf de start van het project goed te organiseren, neem je een belangrijke last van hun schouders en kunnen ze zich richten op de mensen die het projectwerk uitvoeren.

Toepassing Casus Wunae: projectuitvoering

Opdracht puW.1 De uitvoering

Theorieboek: Casus Wunae – Projectuitvoering.

Verwerkingsvorm: Gedisciplineerd de planning volgen.

Auteur: Roel Riepma

 1. Neem het werk dat je hebt gedetailleerd en gepland in de definitiefase voor je en pak je persoonlijke agenda.
 2. Plan de taken waar jij aan moet werken zorgvuldig in, inclusief vroegtijdige  waarschuwingsmomenten voor activiteiten die komen gaan en extra voorbereiding vragen.
 3. Plan interviews of mensen die ander werk voor jou gaan doen vroegtijdig in.
 4. Maak een communicatieplan, zodat je weet wie je wanneer en via welke kanalen op de hoogte houdt van jouw project. Besteed bijzondere aandacht aan de mensen die jouw product na oplevering gaan gebruiken.
 5. Hou je opdrachtgever informeel op de hoogte. Wees 100% eerlijk, maar vraag niet te veel. Er zijn andere wegen om aan informatie voor een goede uitvoering te komen. Opdrachtgevers hebben het vaak druk!
 6. Plan met je opdrachtgever in een vroeg stadium data in, waarop je met hem gaat overleggen.
 7. Maak voor je zelf een signaallijst, waarop je de kritieke punten en belangrijke mensen van jouw project zichtbaar maakt. Punten waarvan je weet: deze hebben continu mijn aandacht nodig.
 8. Richt voor je project een goed (digitaal) archief in. In ieder geval mappen of tabbladen voor iedere breakdown-element, een map/tab voor de planning, een map/tab voor de belanghebbenden, een map/tab voor de producten die je voor je school moet maken, etc.