Casus Wunae: Projectvoorbereiding

 

Terug – Projectvoorbereiding Wunae – Theorie – Toepassing – Kennistoets

Casus Wunae: projectvoorbereiding

In dit tweede deel van de casus wordt in het kort duidelijk gemaakt hoe een akkoord over projecten wordt bereikt en welke kernfactoren daarin een rol spelen. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de factor flexibiliteit.

Theorie Casus Wunae: projectvoorbereiding

In de casus wordt duidelijk gemaakt:

 • dat projecten bijdragen aan de verbetering van organisaties;
 • dat het belangrijk is deze verbetering concreet te maken in de vorm van een goed onderbouwd investeringsvoorstel;
 • dat het scherp krijgen van kaders nodig is om het project van de grond te krijgen;
 • dat diverse belangen meespelen om tot het uiteindelijke project te komen.

Toepassing Casus Wunae: projectvoorbereiding

Opdracht pvW.1 Belangen in kaart brengen

Theorieboek: Casus Wunae: Projectvoorbereiding

Verwerkingsvorm: Reflectie op uitgevoerde opdrachten.

Auteur: Roel Riepma

 1. Neem een opdracht mee die je hebt uitgevoerd voor school of voor je stage.
 2. Maak een mindmap van belanghebbenden rondom deze opdracht.
 3. Geef in de tweede lijn van deze mindmap aan welke concrete belangen voor deze belanghebbenden aan de orde zijn.
 4. Welke “investeringen” heb jij voorgesteld om aan die belangen tegemoet te komen?
 5. Welke “baten” hebben de belanghebbenden, waaronder jezelf!, gerealiseerd op basis van deze investeringen?
 6. Zijn deze investeringen en baten ook op geld waardeerbaar? Hoe?
 7. Zie Opdracht 21.1 in hoofdstuk 21 voor een financiële projectbeoordeling.