HBO

Projectmanagement voor het HBO

Dit deel van de website is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs en volgt de opbouw van het Theorieboek. Je vindt hier aanvullende opdrachten, bij ieder hoofdstuk van het Theorieboek, die gebruikt kunnen worden om:
1. de theorie te leren kennen
2. de theorie te gebruiken voor de aanpak van microprojecten
3. je kennis en inzicht te toetsen

Binnen steeds meer HBO-opleidingen wordt ingezien dat projectmanagement zich heeft ontwikkeld tot een belangrijk onderdeel van het domein van de organisatiekunde. Goed studiemateriaal voor het HBO over het vakgebied ‘projectmanagement’, dat studenten kunnen gebruiken bij de voorbereiding en uitvoering van projecten in het onderwijs, stageopdrachten en afstudeeropdrachten, bestond nog niet. En dat terwijl veel onderwijs in projectvorm aangeboden wordt en stage- en afstudeeropdrachten steeds vaker gezien worden als microprojecten: pittige resultaatgerichte opdrachten, die alleen of met een klein team uitgevoerd worden en voor één of meer staande organisaties een betekenisvol resultaat opleveren.

IPMA, ICB/NCB en HBO
De laatste jaren heeft het vak ‘projectmanagement’ zich ontwikkeld tot een zelfstandige professie, waarin wordt gewerkt op basis van internationaal erkende standaards, zoals de ICB (IPMA Competence Baseline, de Nederlandse versie heet NCB) van IPMA (International Project Management Association). Het certificeringsmodel van IPMA wordt door een toenemend aantal hogescholen gebruikt als basis voor een nieuwe opzet van het curriculum voor projectmanagement. Daarnaast kiezen steeds meer mensen in de beroepspraktijk er voor om hun projectmanagementvaardigheden te trainen en certificeren op het IPMA-D niveau. Op het moment van dit schrijven (zomer 2010) zijn er internationaal meer dan 110.000 IPMA gecertificeerde projectmanagers en in Nederland meer dan10.000. Projectmanagers én bedrijven zien het belang in van een certificering op basis van de ICB.

De benadering van een professie op basis van een beschrijving van de vereiste competenties zoals in de ICB/NCB versie 3 en de daarop aansluitende IPMA-examens sluit zeer goed aan op de ideeën over competentiegericht onderwijs die sinds omstreeks het jaar 2000 hun intrede hebben gedaan in het Nederlandse HBO.

Kortom dit boek is bedoeld om een brug te slaan tussen enerzijds de realiteit van het onderwijs in het HBO en anderzijds een internationaal erkende certificering die in zowel het bedrijfsleven als de overheid als waardevol ijkpunt wordt beschouwd voor iedereen die werkzaam is in projectmanagement. De brug richting internationale certificering wordt geslagen op het niveau van IPMA-D. Voor de certificering op hogere niveaus, IPMA-C tot en met IPMA A, geldt een aantoonbare ervaringseis aangaande het geven van leiding aan projecten. Certificering op het niveau IPMA-D betekent aantoonbare beheersing van de theorie van projectmanagement.

Via het keuzemenu aan de linkerzijde en via hieronder afgebeelde hoofdschema die ook als afbeelding I-4 is opgenomen in het begin van het Theorieboek, navigeer je door de diverse hoofdstukken.
Omgeving van de organisatie

Inleiding
Voorgeschiedenis Wunae ProjectvoorbereidingWunae Projectdefinitie Wunae Projectuitvoering Wunae Projectgebruik Wunae
1. Staande organisaties
2. Projecten in staande organisaties
3. Portfoliomanagement
4. Probleemanalyse & besluitvorming
5. Ethiek
6. Belanghebbenden & projectsucces
7. Projectstart & projectfasering
8. Projectorganisatie
9. Eisen & doelen
10. Risicos & kansen
11. Scope, kwaliteit & op te leveren resultaten
12. Projectstructuur, projectplanning & capaciteitstoewijzing
13. Financiele beheersing van projecten
14. Communicatie
15. Inkoop, contractering & juridische aspecten
16. Wettelijke kaders & duurzaam ondernemen
17. Informatie & documentatie
18. Configuratie-management & wijzigingenbeheer
19. Beheersing & rapportage
20. Projectoplevering & projectafsluiting
21. Financieel management
22. Programma-management & veranderkunde
23. P3M -implementatie
A: Strategisch & duurzaam leiderschap
B: Leiding geven zonder macht
C: Conflicthantering & onderhandelen
D: Leiding geven aan teams
E: Ruimte geven aan denkwerk
F: Cultuur van openheid