IPMA-D

Trainingen voor het IPMA-D examen
De laatste jaren heeft het vak ‘projectmanagement’ zich ontwikkeld tot een zelfstandige professie, waarin wordt gewerkt op basis van internationaal erkende standaards, zoals de ICB (IPMA Competence Baseline, de Nederlandse versie heet NCB) van IPMA (International Project Management Association). Het certificeringsmodel van IPMA wordt door een toenemend aantal hogescholen gebruikt als basis voor een nieuwe opzet van het curriculum voor projectmanagement. Daarnaast kiezen steeds meer mensen in de beroepspraktijk er voor om hun projectmanagementvaardigheden te trainen en certificeren op het IPMA-D niveau. Op het moment van dit schrijven (zomer 2010) zijn er internationaal meer dan 110.000 IPMA gecertificeerde projectmanagers en in Nederland meer dan 10.000. Projectmanagers én bedrijven zien het belang in van een certificering op basis van de ICB.

De in 2006 gepubliceerde versie 3 van de ICB beschrijft de competenties waarover een projectmanager, op verschillende niveaus, moet beschikken, om zijn professie op adequate wijze te kunnen vervullen. Deze competenties zijn onderverdeeld in drie clusters:

– Vaktechnische competenties: projecten vakbekwaam starten, opzetten, plannen, uitvoeren en afsluiten
– Gedragsmatige competenties: bewust zijn van eigen persoonlijkheid, talenten, gedrag en ontwikkelingsmogelijkheden
– Contextuele competenties: gevoel voor de omgeving en hoe daarmee verbindend samen te werken

Het ICB-model is dus géén projectmanagementmethode, zoals PRINCE2, die in generieke zin beschrijft welke stappen er door diverse actoren genomen moeten worden in een project, maar biedt een overzicht van de kennis, kunde en attitude waarover een professional moet beschikken om als projectmanager te kunnen functioneren. Het is daarmee veel meer geschikt als persoonlijk ontwikkelingsmodel voor zowel de professional als de student.

CITO-eindtermen voor het IPMA-D examen en de inhoud van dit boek b

De inhoud van dit boek sluit aan op de eindtermen voor het IPMA-D examen, die zijn ontwikkeld door IPMA-NL, die vanaf augustus 2011 van kracht zijn. CITO heeft op basis van deze eindtermen examens ontwikkeld. Voor de certificering op hogere niveaus, IPMA C tot en met IPMA A, geldt een aantoonbare ervaringseis aangaande het geven van leiding aan projecten. Certificering op het niveau IPMA-D betekent aantoonbare beheersing van de theorie van projectmanagement.

www.ipmacertificeren.nl