Welkom

Welkom op de website van Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D

Deze website biedt studiehulp, inspirerende cases en docentondersteunend materiaal, aansluitend op de volgende boekuitgaven:
Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-DTheorieboek
Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-DWerkboek

Deze site bestaat uit de volgende drie hoofddelen:

1. T.b.v. projectmanagementonderwijs in het HBO
Je leert de breedte van het vak projectmanagement kennen en toepassen voor de uitvoering van microprojecten: pittige resultaatgerichte opdrachten, die alleen of met een klein team worden uitgevoerd en betekenisvol zijn voor meerdere belanghebbenden in staande organisaties. Hier vind je per hoofdstuk van het boek oefeningen die je helpen om de theorie eigen te maken.

2. T.b.v. trainingen voor het IPMA-D examen van IPMA Nederland/CITO
Je kunt examen doen voor het behalen van het niveau IPMA D. De inhoud van deze website en van het Theorieboek sluit aan op de CITO-eindtermen die van kracht zijn vanaf 1 augustus 2011.

3. T.b.v. docenten
Op deze site vind je diverse oefeningen. Wil je toelichting/instructies neem dan contact op met:
Roel Riepma.
M: 0655325718
E: roel@nzcht.nl